Weerbaarheid "met een beperking"

Mensen met een verstandelijke of fysieke beperking worden steeds vaker geacht in het dagelijkse maatschappelijke leven mee te draaien, terwijl men vaak niet gesteld is op de omgang met deze mensen. Ook in deze training oefenen we met fysieke en mentale werkvormen.

Weetjes

Contact en vragen

Ons team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen, u ontvangt dan binnen één werkdag een reactie.

Cursus zelfverdediging en weerbaarheid met beperking

Mensen met een fysieke beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden doordat ze fysiek minder weerbaar zijn en minder gemakkelijk een bedreigende situatie kunnen ontlopen.

Mensen met een verstandelijke beperking lopen extra risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld, vanwege hun grotere afhankelijkheid van derden, minder goed ontwikkelde beoordelingsvermogen en mindere kennis en ervaring op het gebied van seksualiteit.
Daarnaast kan het voor mensen met een verstandelijke beperking moeilijk zijn om de bedoelingen van plegers in te schatten omdat zij onvoldoende cognitieve vermogens hebben.

Klanten

Enkele van onze tevreden klanten zijn:

  • - Basisschool de Alm
  • - Basisschool Don Sarto
  • - Nationale Sportweek 2013-2015
  • - Speciaal onderwijs de Parcours
  • - Special Heroes

Foto's

  • zelfverdediging en weerbaarheid kinderen.
  • zelfverdediging en weerbaarheid vrouwen.
  • demonstratie zelfverdediging.