school en veiligheid

School is een plek waar leerlingen niet alleen kennis opdoen, maar waar zij zich ook ontwikkelen tot mondige en verantwoordelijke burgers van onze samenleving, en tot individuen met realiteitsbesef en zelfvertrouwen.

School moet daarom een veilige plek zijn waar leerlingen, ouders en docenten vertrouwen in hebben.

Een plek waar de dialoog tussen leerlingen, docenten en ouders over thema’s als veiligheid vanzelfsprekend moeten zijn.

Weetjes

Contact en vragen

Ons team is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. U kunt ook een e-mail sturen, u ontvangt dan binnen één werkdag een reactie.

Clinics voor scholen

Waarom deze cursus?
Agressie en geweld op scholen komt steeds vaker voor. Wij kunnen de leerlingen voorbereiden op pesterijen en/of intimidatie, die vaak al op basis en middelbare scholen aanwezig zijn. Voor ons is dit een reden om het onderwijs te ondersteunen, met zelfverdediging en weerbaarheidstrainingen tegen geweld en intimidatie bij u op locatie.

Inhoud cursus
De cursus die wij verzorgen zijn speciaal gericht op scholen, waarbij de leerlingen leren om te gaan met intimidatie en geweldsconflicten. Onze cursus kan in combinatie met de sportlessen in uw onderwijsinstelling als clinic gegeven worden. Maar bij ons hebt u ook de mogelijkheid om onze cursus als een vast lesuur onder te brengen in uw onderwijsinstelling.

Het doel van onze cursus is om leerlingen meer zelfvertrouwen en betere vaardigheden bij te brengen. Zowel bij verbaal als fysiek geweld, wat dan weer kan worden toegepast op scholen als in de huidige maatschappij. De basisonderdelen die onder andere in ons lesaanbod aan de orde komen zijn:
- het verbeteren van de houding;
- het verbeteren van het zelfvertrouwen;
- stoot- en traptechnieken;
- bevrijdingstechnieken;
- afweertechnieken;
- iemand bedreigt jou met een wapen;
- verbale en non-verbale communicatie technieken;
- het analyseren van een dreigende situatie.

Klanten

Enkele van onze tevreden klanten zijn:

  • - Basisschool de Alm
  • - Basisschool Don Sarto
  • - Nationale Sportweek 2013-2015
  • - Speciaal onderwijs de Parcours
  • - Special Heroes

Foto's en video's

  • promo film zelfverdediging en weerbaarheid kinderen.
  • zelfverdediging en weerbaarheid vrouwen.
  • demonstratie zelfverdediging.